იურიდიული კუთხე

,,საქართველოს რკინიგზელთა ახალი პროფესიული კავშირი” და ,,საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანება”  გთავაზობთ ყველა თქვენთვის საჭირო კანოის კრებულს.

იცოდე კანონი, იქნები დაცული!

 

1. შრომის კოდექსი 

2.  საქართველოს კანონი პროფესიული კავშირების შესახებ

3. საქართველოს კანონი შეკრებებისა და მანიფესტაციების შესახებ

4. საქართველოს კანონი საჯარო სამსახურის შესახებ

5. საქართველოს კანონი სახელმწიფო პენსიის შესახებ

6. საქართველოს ორგანული კანონი საზოგადოებრივ გაერთიანებათა საქმიანობის შეჩერებისა და მათი აკრძალვის შესახებ

7. საქართველოს კანონი საარსებო მინიმუმის გაანგარიშების წესის შესახებ

8. კონვენცია სახელმწიფო სამსახურში დასაქმების პირობების განსაზღვრის პროცედურების და ორგანიზების უფლებების დაცვის შესახებ

9. კონვენცია დასაქმების კერძო სააგენტოების შესახებ

10. ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაცია

11. ევროპის სოციალური ქარტია (შესწორებული)

12. სოციალური პოლიტიკის მიზნებისა და ნორმების შესახებ

13. კონვენცია დასაქმების პოლიტიკის შესახებ

14. კონვენცია შრომისა და დასაქმების სფეროში
დისკრიმინაციის შესახებ

15. კონვენცია სამუშაოზე მისაღები მინიმალური ასაკის შესახებ

16. კონვენცია იძულებითი შრომის გაუქმების
შესახებ

17. კონვენცია იძულებითი ან სავალდებულო შრომის შესახებ 

18. კონვენცია ასოციაციის თავისუფლებისა და ორგანიზაციის დაცვის შესახებ

19. კონვენცია კოლექტიური მოლაპარაკების ორგანიზებისა და გამართვაზე უფლებათა პრინციპების გამოყენების შესახებ

20. დასაქმების სამსახურის ორგანიზების შესახებ

21. კონვენცია მამაკაცთა და ქალთა თანაბარი ღირებულების შრომის თანაბარი ანაზღაურების შესახებ

22. კონვენცია ყოველწლიური ფასიანი შვებულების შესახებ

Advertisements

კომენტარის დატოვება

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  შეცვლა )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  შეცვლა )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  შეცვლა )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  შეცვლა )

w

Connecting to %s